Aktualności

Są wartości cenniejsze od pieniędzy

W obliczu bandyckiej napaści Rosji i Białorusi na Ukrainę jesteśmy całym sercem z naszymi drogimi przyjaciółmi z Ukrainy; zarówno z Klientami jak i z Pracownikami. Wytrwajcie w swojej walce jaką toczycie w imieniu i w interesie całego cywilizowanego świata z bezprawiem i barbarzyństem!
Wszystkim naszym Członkom oraz Firmom Współpracującym rekomendujemy:

Wideokonferencja Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek

W dniu 13 kwietnia 2021 miała miejsce wideokonferencja Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek. Jak zwykle wymieniono informacje o sezonie 2020 w poszczególnych krajach. Najwięcej uwagi poświęcono jednak rosnącym kosztom produkcji i przewidywaniom cen na sezon 2021.

Poniżej przedstawiamy:

  1. Podsumowanie sezonu 2020 w Polsce przygotowane przez Zarząd naszego Stowarzyszenia (j.pol.)
  2. Sprawozdanie z konferencji - omówienie sytuacji w poszczególnych krajach (j. ang.)

ad.1.

Odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju na nasze zapytanie

Z odpowiedzi otrzymanych na nasze zapytanie dotyczące możliwości i zasad handlu choinkami w okresie przedświątecznym skierowane do Prezesa Rady Ministrów nie za wiele wynika. Ważne jest jednak to, że problemy naszej branży trafiły do najwyższych organów podejmujących decyzje gospodarcze.  Mamy nadzieję, że o ile my oraz nasi sprzedawcy będziemy wszyscy przestrzegali reżimu sanitarnego, to w ogólnym chaosie nie polegniemy na polu walki z pandemią. W tych trudnych czasach jeszcze ważniejsze staje się trzymanie się razem naszej grupy producenckiej i bieżąca wymiana doświadczeń.

Najgorsza jest niepewność...

Z dnia na dzień doświadczamy coraz bardziej niepokojących nas wszystkich ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Aczkolwiek głęboko wierzę, że w Polsce nie znajdzie się żaden szaleniec, który w okresie przedświątecznym zakaże handlu choinkami, to patrząc na krytyczną sytuację, jaka dotknęła restauratorów, hotelarzy, biura podróży, ale również handlarzy zniczy i kwiatów zadajemy sobie wszyscy pytania: Co będzie? Czy w tym roku będzie można handlować choinkami? Czy i jakie nowe ograniczenia zostaną wprowadzone?

Zalecenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną choinek w czasie pandemii

•    Na bieżąco śledź rekomendacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, gdyż zmieniają się w szybkim tempie.
•    Poinformuj wszystkich sprzedawców o zaleceniach i rekomendacjach oraz o  konieczności ich przestrzegania.
•    Stosuj się do bezwzględnego nakazu zakrywania ust i nosa maseczką oraz używania rękawiczek jednorazowych.
•    Na placach sprzedażowych zachowaj dystans pomiędzy kupującymi, np. poprzez namalowanie linii.

Dopłaty ARiMR do plantacji choinkowych. Czy się należą? Jakie trzeba spełnić warunki? Czym różni się plantacja drzewek bożonarodzeniowych od szkółki roślin?

To temat powracający jak bumerang. Interpretacja przepisów oraz wydawane decyzje różnią z powiatu na powiat. Ostatnio zaczęły się pojawiać oficjalne interpretacje, wyjaśnienia oraz również pierwsze prawomocne wyroki. Dlatego też pragniemy przybliżyć naszym Członkom tematykę dopłat i bardzo prosimy o zgłaszanie do Zarządu wszelkich nowych rozstrzygnięć a także swoich wątpliwości.

Znane nam przypadki odmowy dopłat do plantacji choinkowych dotyczą:

Letnie Spotkanie Plantatorów Choinek - sierpień 2020 w Danii i Szwecji

Wszystkich członków naszego Stowarzyszenia zapraszamy do wzięcia udziału w Dorocznym Europejskim Letnim Spotkaniu Plantatorów Choinek zaplanowanym na okres od 19 do 21 sierpnia 2020. W ramach spotkania odwiedzimy dwie plantacje w Danii i w Szwecji oraz targi choinkowe w Langesø. 

Szczegółowy program (w języku angielskim oraz niemieckim) poniżej.

Walne Zebranie Członków 2019

Na dzień 22 lutego 2019 w Hotelu Kortowo w Poznaniu mamy zaplanowane Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

  1. Godzina 12.00 – 14.00. Szkolenie fakultatywne dla chętnych Członków Stowarzyszenia.

    Temat szkolenia: „Wybrane Zagadnienia w Ochronie i Nawożeniu Plantacji Drzew Choinkowych”