Zalecenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną choinek w czasie pandemii

•    Na bieżąco śledź rekomendacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, gdyż zmieniają się w szybkim tempie.
•    Poinformuj wszystkich sprzedawców o zaleceniach i rekomendacjach oraz o  konieczności ich przestrzegania.
•    Stosuj się do bezwzględnego nakazu zakrywania ust i nosa maseczką oraz używania rękawiczek jednorazowych.
•    Na placach sprzedażowych zachowaj dystans pomiędzy kupującymi, np. poprzez namalowanie linii.
•    Przy wypakowywaniu, czy siatkowaniu choinek, upewnij się, że te czynności są wykonywane tylko przez Ciebie lub Twój personel. 
•    Jeżeli oferujesz przekąski, powinny być one zapakowane i wydawane tylko przez personel ubrany w rękawiczki.
•    W miarę możliwości ogranicz płatności gotówkowe. Zastąp je terminalem płatniczym.
•    Wzmocnij ochronę poprzez postawienie plastikowej przegrody.
•    Miej na stoisku płyn dezynfekujący ręce.
•    Umieść na stoisku informacje dla kupujących o obowiązku zachowaniu dystansu społecznego oraz możliwości dezynfekcji rąk.
•    W miarę możliwości zorganizuj dwie niezależne drogi poruszania się klientów po stoisku. Jedna droga dla wchodzących, a druga dla wychodzących.
•    Często dezynfekuj wszystkie powierzchnie, które są dotykane przez osoby, włączając terminal płatniczy. 

PAMIĘTAJ, BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO. TROSZCZ SIĘ O SIEBIE I INNYCH