Walne Zebranie Członków 2019

Na dzień 22 lutego 2019 w Hotelu Kortowo w Poznaniu mamy zaplanowane Walne Zebranie Członków z następującym porządkiem obrad:

 1. Godzina 12.00 – 14.00. Szkolenie fakultatywne dla chętnych Członków Stowarzyszenia.

  Temat szkolenia: „Wybrane Zagadnienia w Ochronie i Nawożeniu Plantacji Drzew Choinkowych”

 2. Godzina 14.00 – 15.00. Lunch.
 3. Godzina 15.00 – 18.30. Część oficjalna Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów Choinek, z następującym porządkiem obrad:
  • Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Sekretarza.
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r,
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 r.,
  • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018,
  • Podjęcie uchwały o sposobie rozliczenia zysku za rok 2018,
  • Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  • Udzielenie Członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
  • Informacja o przeprowadzonej kampanii na portalach społecznościowych,
  • Informacja Zarządu o sytuacji na rynku w sezonie 2018 w różnych krajach Europy na podstawie Europejskiego Spotkania Zarządu CTGCE w Brukseli,
  • Informacja o planowanym letnim spotkaniu Plantatorów Choinek z całej Europy, które odbędzie się w dniach 26.06.2019 – 28.06.2019 w Maria Lach w Austrii.
  • Dyskusja. W ramach dyskusji planujemy poruszyć następujące tematy:
   1. Prezentacja wyników ankiet,
   2. Podsumowanie sezonu 2018,
   3. Prognozy i przewidywane ceny na rok 2019,
   4. Kolejne kampanie marketingowe i informacyjne realizowane przez Stowarzyszenie,
   5. Strona www oraz Facebook,
   6. Działania promocyjne Stowarzyszenia oraz zasady wykorzystywania przez Członków znaków firmowych i logo Stowarzyszenia,
   7. Organizacja konkursu na Najładniejszą Polską Choinkę,
   8. Uczestnictwo w targach,
   9. Wspólne zakupy materiałowe oraz sprzętu i maszyn ,
   10. Dalsze kierunki działania Stowarzyszenia.
  • Zamknięcie obrad.
 4. Godzina 19.00 – 24.00. Kolacja oraz spotkania indywidualne i rozmowy nieoficjalne.