Stowarzyszenie PSPC®

 

Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Choinek zostało zarejestrowane 18 kwietnia 2018 r.

Jako najważniejsze cele przyjęliśmy:

  • Reprezentowanie interesów plantatorów choinek na terenie Polski oraz poza jej granicami, a także ochronę interesów branży we wszystkich aspektach produkcji, finansów i marketingu;
  • Promocję na rzecz naturalnych (prawdziwych) choinek oraz ich zrównoważoną i odpowiedzialną uprawę;
  • Promocję polskich plantacji choinkowych w Polsce i w Europie;
  • Ustanowienie wspólnych standardów jakościowych i dbanie o szeroko pojętą etykę biznesu w naszej branży;
  • Edukację społeczeństwa w kwestii ekologii i korzyści płynących z uprawy naturalnych choinek oraz zagrożeń związanych z produkcją i użytkowaniem plastikowych podróbek;
  • Integrację środowiska i wymiana doświadczeń zawodowych,
  • Lobbing;
  • Promocję, reklamę, wspólny udział w imprezach targowych oraz wspólne zakupy materiałów do produkcji;
  • Przystąpienie do podobnych organizacjach międzynarodowych.

Chcemy, aby naszym podstawowym celem było wspieranie stowarzyszonych plantatorów w prowadzonej przez nich działalności oraz integracja środowiska branżowego. Przewidujemy również, aby nasze środowisko miało swoją reprezentację w ewentualnych sporach z administracją rządową oraz brało udział w konsultacjach legislacyjnych na etapie stanowienia prawa, które nas dotyczy. Przykłady z sąsiednich państw pokazują, że tam, gdzie środowisko nie miało swojej reprezentacji, „radosna” twórczość organów, stanowiących prawo oraz administracji dała się branży bardzo mocno we znaki. Nie chcemy tworzyć jakiejś super organizacji, która będzie sterowała handlem detalicznym i cenami rynkowymi, lecz wymieniać się informacjami o rynku i dbać o wspólne standardy jakościowe. Ponadto, naszym celem jest skuteczne uświadomienie kupcom w Europie, że synonim „polska choinka” oznacza coś znacznie lepszego niż "duńska", "niemiecka" czy "chińska".
Na rynku krajowym chcemy koncentrować się na promocji naturalnej choinki z polskich plantacji.
Zrzeszamy 22 członków zwyczajnych i 4 członków wspierających. Skupiamy najlepsze i w pełni profesjonalne polskie plantacje. Zapraszamy wszystkim chętnych, jednakże za „próg wejścia” do Stowarzyszenia przyjęliśmy posiadanie własnej plantacji choinkowej w Polsce o powierzchni co najmniej 10 ha. Uważamy, że jest to minimalna wielkość profesjonalnie prowadzonej plantacji, która może zapewnić swojemu właścicielowi podstawowe źródło utrzymania.
Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd w składzie: Marcin Kłopociński – prezes, Dominik Gajewski – wiceprezes oraz członkowie: Anna Dawidziuk-Jankowska, Piotr Bagiński i Piotr Wandycz.

 

Choinka naturalna jest dobra dla środowiska – najpierw przez 8 lat wchłania olbrzymie ilości CO2, a po użyciu jest w 100% biodegradowalna. W miejsce jednej wyciętej lub wykopanej na Boże Narodzenie sadzone są 2 następne, dzięki czemu trwa non stop nieustający proces hodowli drzew, wchłaniania CO2 i produkcji tlenu.

więcej

Wspieramy stowarzyszonych plantatorów w prowadzonej przez nich działalności oraz integrujemy środowisko branżowe. Wymieniamy się informacjami o rynkach, rozpowszechniamy wspólne standardy jakościowe, a przede wszystkim promujemy PRAWDZIWE CHOINKI Z POLSKICH PLANTACJI.

więcej

Jednym z celów Stowarzyszenia  jest poprawa jakości choinek dostępnych w obrocie handlowym na terenie Polski. Aby móc osiągnąć ten cel, jak również zapewnić uczciwą konkurencję, członkowie Stowarzyszenia uzgodnili kryteria pomiaru wysokości  i oceny jakości choinek.

więcej