Dopłaty ARiMR do plantacji choinkowych. Czy się należą? Jakie trzeba spełnić warunki? Czym różni się plantacja drzewek bożonarodzeniowych od szkółki roślin?

To temat powracający jak bumerang. Interpretacja przepisów oraz wydawane decyzje różnią z powiatu na powiat. Ostatnio zaczęły się pojawiać oficjalne interpretacje, wyjaśnienia oraz również pierwsze prawomocne wyroki. Dlatego też pragniemy przybliżyć naszym Członkom tematykę dopłat i bardzo prosimy o zgłaszanie do Zarządu wszelkich nowych rozstrzygnięć a także swoich wątpliwości.

Znane nam przypadki odmowy dopłat do plantacji choinkowych dotyczą:

  1. Województwo świętokrzyskie. Odmówiono dopłat do części zgłoszonych działek ze względu na brak przeprowadzenia w bieżącym sezonie wegetacyjnym zabiegów agrotechnicznych (plantacja zarosła chwastami). Rodzaj uprawy nie był kwestionowany.
  2. Województwo zachodniopomorskie, powiat Koszalin. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR pisze w piśmie skierowanym do jednej z firm wyjaśnia, że nasadzenia typu drzewka bożonarodzeniowe, choinki, lasy świerkowe i tym podobne nie kwalifikują się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. pismo.png
  3. Województwo zachodniopomorskie. Dość skomplikowana sprawa znalazła 5 grudnia 2019 roku finał  w rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W szczególności, w toku postępowania wypunktowano różnice pomiędzy „szkółkami roślin” oraz „plantacjami drzewek bożonarodzeniowych”.

Są to (według ARiMR):

  • fakt prowadzenia (szkółki) lub nie prowadzenia (plantacje) pełnej dokumentacji paszportowej roślin,
  • okres sprzedaży skoncentrowany na wiosnę (szkółki) albo w zimie (plantacje),
  • Okres rotacji roślin do 5 lat (szkółki) albo powyżej 5 lat (plantacje),
  • Gęstość nasadzenia poniżej 1 metra (szkółki) albo większa (plantacje),
  • Cel uprawy – ozdoba domu (plantacje) albo produkcja materiału sadzeniowego (szkółki).

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Plantatorów nie zgadza się z powyższą interpretacją, a zwłaszcza z kwestionowaniem przez ARiMR definicji „działalności rolniczej” zapisanej w art.2 ust.2 ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym niemniej podajemy powyższe do publicznej wiadomości wszystkich Członków. Warto zapoznać się szczegółami I SA/Sz 829/19  : https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-sa-sz-829-19-wyrok-wojewodzkiego-sadu-522862110

Uważamy jedynie, że wprowadzenie systemu, w którym identyczna choinka rosnąca na polu kwalifikuje się do dopłat bezpośrednich, a inna już nie, jest niewłaściwe, utrudnia zdrową konkurencję i sprzyja nadużyciom.